Available courses

  1. Charakterystyka kompetencji kluczowych
  2. Regionalizm w edukacji
  3. Zastosowanie kompetencji kluczowych w edukacji regionalnej

     oprac. dr Jadwiga Picha, Halina Szpak


1. Przyroda
2. Miejscowości
3. Turystyka górska

oprac. Małgorzata Czub

1. Historia i teraźniejszość
2. Sztuka i architektura
3. Kultura i turystyka

2. Systemy Wiki
3. Słownik
4. Linki do Otwartych Zasobów Edukacyjnych

oprac. Małgorzata Czub


Course categories